085 489 49 21 info@ventura-advies.nl
 

Disclaimer

Disclaimer Ventura Bedrijfsadviseurs

Ventura Bedrijfsadviseurs (“Ventura”), verleent u hierbij de toegang tot ventura-advies.nl (“Website”). Ventura publiceert op deze Website teksten, afbeeldingen, video’s en ander materiaal van enkel informatieve aard.

Ventura behoudt zich daarbij het recht voor om de inhoud van haar Website (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Alle informatie op de Website is van informatieve aard en kan niet opgevat worden als een concreet aanbod tot het sluiten van een overeenkomst. Ook kan de verstrekte informatie op de Website niet worden opgevat als advies in concrete gevallen.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie op de Website wordt door Ventura met de uiterste zorg en aandacht onderhouden. Ondanks deze aandacht en zorg is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is. Hieraan kunnen dus op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Alle teksten, afbeeldingen, video’s en overig materiaal worden aangeboden zonder enige vorm van waarborg of claim van correctheid.

Alle vermelde prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van schrijf- en techniekfouten. Ventura aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid op grond van voornoemde fouten. Eveneens komen overeenkomsten niet tot stand op grond van voornoemde fouten.

Ventura heeft met zorg en geheel te goeder trouw hyperlinks naar websites, applicaties en/of diensten van derden opgenomen op haar Website. Ventura zal nimmer aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van deze websites, applicaties en/of diensten van derden.

Auteursrechten Ventura Bedrijfsadviseurs

Alle rechten met betrekking tot de intellectuele eigendom betreffende teksten, afbeeldingen, video’s, bedrijfseigen procedés/knowhow en overige materialen liggen bij Ventura. Hetzelfde geldt met betrekking tot de lay-out en vormgeving van de Website.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ventura, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht en hetzij bij specifieke materialen anders is aangegeven.