085 489 49 21 info@ventura-advies.nl
 

Advies bij bedrijfsovername

Ondernemingen worden gestart, gekocht, beëindigd of ze worden overgedragen. Bij de overname van een bedrijf is het belangrijk dat u als ondernemer advies krijgt van een onafhankelijk deskundige. Iemand die thuis is in de financiële en fiscale afwikkelingen die bij een bedrijfsovername komen kijken. Deze overnamespecialist voert namens u de onderhandelingen te midden van alle emoties, ontwikkelingen en actualiteiten waar de bedrijfsovername mee kampt – ongeacht of u de kopende of verkopende partij bent.

Wij zijn uw overnamespecialist

Ventura Bedrijfsadviseurs biedt advies, bemiddeling en begeleiding bij overname van bedrijven en ondernemingen. Wij begeleiden u zeer doelgericht in het koop- of verkoopproces, verrichten boekenonderzoeken en voeren de onderhandelingen. Onze meerwaarde? Onze manier van kijken naar wat u (ver)koopt. Wij kijken namelijk verder.


Wij hanteren naast een standaard waarderingsmodel voor bedrijfsovername ook een eigen rekenkundig waarderingsmodel. Met dit overnamemodel analyseren wij de belangrijkste waardebepalende factoren: de bedrijfsprocessen, het verdienmodel, de kasstromen, kansen en bedreigingen van de onderneming. Zo bepalen we een goede indicatieve prijs die leidend is in de onderhandelingen.

Ons overnameadvies betaalt zich uit

Kiest u voor overnameadvies van Ventura Bedrijfsadviseurs, dan kiest u voor:

  • onafhankelijke koop- en verkoopbegeleiding;
  • grondig onderzoek naar, en analyse van, de belangrijkste waardebepalende factoren;
  • gefundeerde waardering en indicatieve prijs van de onderneming;
  • een discrete intermediaire rol van de overnamespecialist;
  • een overnamespecialist die namens u de onderhandelingen voert;
  • due diligence-onderzoek (boekenonderzoek);
  • begeleiding door de overnamespecialist in bijkomende aspecten, juridisch en fiscaal.